dinsdag 6 oktober 2015

dinsdag 6 oktober 2015

Hallo,

op dinsdag begonnen we de dag met een toonkring.
De kids brachten een voorwerp mee en vertelden hierover.

Na de middag was het godsdienst en zedenleer.

Daarna kozen we eindelijk ons nieuwe project: 'Hoe kunnen we een bos(tentoonstellings)boek maken?' De begeleiders zullen deze titel wel nog verkorten ;-), maar zo hebben jullie al een ideetje.

Er vloeiden heel veel vragen uit de kinderen.
Leuke activiteiten, bezoekjes en doe-opdrachten werden er geopperd.
Alles werd genoteerd!
Het beloofd een superproject te worden met als eindproduct een tentoonstelling in en rond het bos.

We begonnen ook te brainstormen met de verschillende dieren van de axenroos.
We zouden hierover een workshop willen in elkaar steken zodat de kids van leefgroep 1 al doende nog eens leren of herhalen waarvoor deze dieren staan!

groetjes uit leefgroep 2