dinsdag 3 mei 2016

Hallo,

op maandag:
Onze bundel is op zijn einde gekomen! Lucas is op het einde gekomen van zijn avontuur met zijn duikboot 'de Nautilus'. We hebben ontdekt dat de grote schat de rijkdom van de zeeën en oceanen is. Water is tenslotte het begin van alle leven. Zonder water kunnen we niets! We moeten dus zorgen dat we het blauwe goud niet blijven vervuilen. Niet alleen voor onszelf, maar uiteraard ook voor de dieren en de planten die er leven. We moeten er ons van bewust zijn dat de vervuiling ook onze voedselketen beïnvloedt. We sloten de bundel af met een supergroot kruiswoordraadsel. Dit was niet makkelijk maar we hebben de kopjes samen gestopt en we zijn er gekomen!
Daarna gingen we turnen. Op het programma stond honkbal!!! Wat was dat leuk!

op dinsdag:
Na godsdienst en zedenleer konden we kiezen tussen 2 muzische taakjes: een vis versieren met kleuren, stiften en papier of verschillende watervoertuigen vouwen.
Lars bracht een nestje met eitjes mee naar school. (De mama vogel was opgegeten door een kat :-( ) OP WOENS- , DONDER- EN VRIJDAG IS ER GEEN SCHOOL!
We zien elkaar terug op maandag!
groetjes uit leefgroep 2