donderdag 7 december 2017

Hallo,

adhv onze getekend stappenplan begonnen we ons speelgoed te maken.
Spannend, hoor!
Sommige kinderen pasten hun ontwerp aan, anderen voegden dingen toe, anderen ontdekten dat sommige dingen niet lukken...maar bovenal werd er heel veel ontdekt en bijgeleerd. De kids hielpen elkaar en werkten heel goed samen! Hier staat een trotse begeleidster! Knap van die zonnebloemen!

Het speelgoed werd geƫvalueerd adhv de verschillende criteria.
We bespraken ook de dingen we geleerd hadden tijdens het maken van het speelgoed.
vb gebruik het juiste materiaal, luisteren naar elkaar, denk eerst goed na, durf je werktekening aan te passen, praat over hoe je je speelgoed wil maken, help elkaar...
We werkten een tekening af en hiervoor kregen we een blad met alleen maar hokjes op.

Er was ook hoekenwerk. De kids van het 1ste leerjaar vertrokken naar de kleuterklas.
Het 3de kleuter en het 2de leerjaar deed hoekenwerk in de zonnebloemenklas. Het 3de en 4de leerjaar hielp hen.

De toets van project werd afgenomen.

We luisterden naar een verhaal van de Sint.

We vierden de verjaardag van Xander!
Gelukkige verjaardag!!!


We hielden ook onze spreekbeurten over ons gekregen speelgoed van de Sint.

Het werd een week met veel evaluaties voor de komende toetsen.

We brainstormden en planden wat we de komende week allemaal moeten doen.
Alles werd genoteerd op onze kalender.

Er was ook leerlingenraad. De verkozene van onze klas lazen het verslag voor.

We zijn op zoek naar wc-rollen en oude kousen om dinsdag onze poppen voor de poppenkast te kunnen maken. Kan je ons helpen? Breng ze gerust naar de zonnebloemklas!

We sloten de week af met een turnnamiddag!

veel groetjes uit de zonnebloemklas!
tot maandag!

enkele foto's van deze week: